سوالات خود را از ما بپرسید 09137168752

 کتاب های first friends دارای سیلابسی استثنایی و قوی .تصاویر جذاب در اندازه های بزرگ .تاکید بر هر چهار مهارت زبان انگلیسی کتابهایی فوق العاده هستند که در این آموزشگاه زبان در اصفهان ما تدریس میشوند اینجانب زهرا نجفی با توجه به نه سال سابقه تدریسم در این کتابها برای این سطح راهنمای معلمی ساده و کاربردی نوشته ام که خوشبختانه مورد توجه بسیاری از همکاران قرار گرفته است
این کتاب طبق نظر بنده همراه با فلش کارت و داستان خودش تدریس میگردد تا مهارت های زبان آموزی به شکلی عالی در ذهن کودک ماندگار شوند

کتاب معلم first friends

فروش کتاب راهنمای معلم first friends