سوالات خود را از ما بپرسید 09137932055

آموزش زبان انگلیسی کلیه کتابهای آموزشگاهی و کتابهای زبان مصوب آموزش و پرورش در اصفهان

 

 آموزش کتابهای درسی انگلیسی دبیرستان در اصفهان


با توجه به اهمیت زبان خارجه به خصوص زبان بین المللی انگلیسی وزارت آموزش و پرورش در طی هفت سال گذشته کتابهای جدیدی تدوین و تالیف کرده است که نه از نظر ظاهر و نه از نظر محتوا با کتابهای پیشین همخوانی ندارد سعی بر این بوده است که در این کتابها روشهای تدریس جدید جایگزین روش تدریس قدیمی و متداول شود اینکه این وزارت خانه چقدر و به چه میزان در انجام این مهم توفیق داشته است بحثی طولانی و تخصصی میطلبد که اینجانب در پایان نامه خودم به این موضوع پرداخته ام .در حال حاضر چیزی که اهمیت دارد اطلاعات علمی معلم و روش تدریس این کتابهاست با توجه به اینکه مدت یک سال را صرف تحقیق و بررسی این کتابها کرده ام همواره سعیم بر این بوده است که جدیدترین و کارآمدترین روش را برای تدریس این دسته از کتابها انتخاب کنم ،در مورد تدریس این کتب به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در خدمت عزیزان متقاضی میباشم

 

 

آموزشگاه زبان انگلیسی در اصفهان