سوالات خود را از ما بپرسید 09137168752

تدریس کتاب speak now در اصفهان

تدریس کتاب speak now در اصفهان

تدریس کتاب speak now در اصفهان توسط مدرس تخصصی زبان انگلیسی کودک خانم نجفی

کتاب speak nowکتابی است بسیار کاربردی و عالی که بر مهارت speakingتاکید دارد .در این کتاب سعی شده است از تمام تمریناتی که برای ارتقا مهارت speakingآمده استفاده شود .این کتاب کتابی است مکمل که در  زبانکده راه نوین در کنار کتابهای آموزش زبان انگلیسی بزرگسال آموزش داده میشود