برای مشاوره روی آیکن واتساپ گوشه سایت کلیک کنید

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان

بهترین کتاب های  آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان کتاب های Got it ، Connect، Teen to teen است چرا که از نظر بنده سطح نوجوان در آموزش زبان انگلیسی نقش بسیار مهم و اساسی دارد.در این سطح زبان آموز از سطح کودک گذشته است اما هنوز هم به سطح بزرگسال وارد نشده است .در این سطح است که grammar و سایر قسمتهای کتاب حال و هوای جدیدی به خود میگیرند تدریس این سطح آنهم به شکل درست و اصولی از جهات بسیاری حیاتی است هر چند متاسفانه به دلیل تجاری شدن کار آموزشگاه ها و توجه کمتر به یادگیری این سطح در بسیاری از آموزشگاه ها مورد ظلم واقع میشود به این صورت که یا تدریس نمیگردد یا به شکلی ناقص ،کم و بدون فکر و تحقیق علمی ارائه میشود .اینجانب اهمیت زیادی برای این سطح قائل هستم و با توجه به تعیین سطح زبان آموز از کتب زیر برای تدریس بهره میبرم و در آموزشگاه زبان خود برای سطح نوجوان از این کتاب ها بهره زیادی میبرم
Got it کتاب
Connect کتاب
Teen to teen کتاب
 در این کتابها تمام اصول روانشناسی و زبان شناسی مورد توجه قرار گرفته است .جلد کتاب ، تصاویر جذاب، محتوای پربار ،رنگهای شاد از مشخصه های اصلی این سه کتاب میباشد

 

 توجه داشته باشید کلیه کلاس های آموزشی این مرکز به صورت خصوصی برگزار میشود


آموزش آنلاین زبان انگلیسی کودکان

کلاس زبان آنلاین کودکان