برای مشاوره روی آیکن واتساپ گوشه سایت کلیک کنید

بهترین کتاب آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان

بهترین کتاب های  آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان کتاب های Got it ، Connect، Teen to teen است چرا که از نظر بنده سطح نوجوان در آموزش زبان انگلیسی نقش بسیار مهم و اساسی دارد.در این سطح زبان آموز از سطح کودک گذشته است اما هنوز هم به سطح بزرگسال وارد نشده است .در این سطح است که grammar و سایر قسمتهای کتاب حال و هوای جدیدی به خود میگیرند تدریس این سطح آنهم به شکل درست و اصولی از جهات بسیاری حیاتی است هر چند متاسفانه به دلیل تجاری شدن کار آموزشگاه ها و توجه کمتر به یادگیری این سطح در بسیاری از آموزشگاه ها مورد ظلم واقع میشود به این صورت که یا تدریس نمیگردد یا به شکلی ناقص ،کم و بدون فکر و تحقیق علمی ارائه میشود .اینجانب اهمیت زیادی برای این سطح قائل هستم و با توجه به تعیین سطح زبان آموز از کتب زیر برای تدریس بهره میبرم و در آموزشگاه زبان خود برای سطح نوجوان از این کتاب ها بهره زیادی میبرم
Got it کتاب
Connect کتاب
Teen to teen کتاب
 در این کتابها تمام اصول روانشناسی و زبان شناسی مورد توجه قرار گرفته است .جلد کتاب ، تصاویر جذاب، محتوای پربار ،رنگهای شاد از مشخصه های اصلی این سه کتاب میباشد

 

 توجه داشته باشید کلیه کلاس های آموزشی این مرکز به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار میشود


آموزش آنلاین زبان انگلیسی کودکان

کلاس زبان آنلاین کودکان