سوالات خود را از ما بپرسید 09137168752استاد زبان خصوصی در اصفهاناینجانب بهاره مسائلی مدرس زبان انگلیسی و مکالمه ویژه بزرگسالان باسابقه 10سال تدریس در اموزشگاهای مختلف در شهر اصفهان از جمله اموزشگاه رشد –نیکان-ثریا-پارمیس-زبانسرا-جهاددانشگاهی وهمینطور در مدارس علیه –نوید-سما به عنوان استاد زبان خصوصی در اصفهان مشغول به تدریس بوده ام. مدرس کتاب های و در مختلف آموزشگاهی از جمله در سطح کودکان کتاب های    Get ready, English Times ,Super Rory, Let’s Go, Hip-Hip hooray ,Pockets, Family & Friends, سطح بزرگسال به جرات می توانم بگویم تمامی کتاب های موجود در این سطح را تدریس داشته ام از جمله کتاب های Interchange ,Four corners, passages, Got It, Top notch, Touch stone, American English File , New Head way plus, Cutting edge, English result, Speak out, Total English, Market leaders.
در زمینه علمی پژوهشی  دارنده پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر وبلاگ نویسی گروهی بر ابعاد ارتباطی نگارش فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی  و همینطور دارنده چهار مفاله چاپ شده علمی پژوهشی هستم  که در این سایت گذاشته شده است و میتوانید از مطالب موجود در مقاله ها استفاده کنید .
سوابق تحصیلی استاد زبان خانم بهاره مسائلی
کارشناسی ارشد :آموزش زبان انگلیسی(معلم خصوصی زبان در اصفهان ) 
کارشناس  :آموزش زبان انگلیسی

فعالیت اکنون: مدرس مکالمه فشرده زبان انگلیسی در اصفهان

من همیشه به بهترین ها میاندیشم و همیشه در امر آموزش موفق بوده ام  .اعتبار من از اعتماد شما دانش پژوهان - تلاش روز به روز من  - امید داشتن در تمامی مراحل زندگی –مثبت اندیشی –هدفمند بودن وداشتن نظم وعملکرد صحیح  بدست آمده است .
هدف من یادگیری عالی و رضایتمندی شماست که این امر مستلزم همکاری شما دانش پژوه  عزیز می باشد.
با آرزوی موفقیت  برای همه شما عزیزان.
شماره تلفن :  09137932055

 

In the name of God

This is  Bhareh  Masaeli .I was born in Esfahan in 1986. I graduated  from Najaf abad  Azad university ( BA )then I graduated  from Shahreza Azad  university ( MA). I am a researcher too .I published four articles in some interesting topics which was in English.My major was Teach English in both BA & MA . I have taught  for ten years .I have taught  many English  books  such as Get ready ,English times , Magics, Hip hip hooray , Family and friends ,  Let’Go ,Super Rory, Touch Stone , passages, Cutting Edge, English Result, Speak out ,Total English ,Market leaders, New Head way Plus ,Interchange, American files, Four corners , Got it ,and also top notch . I  have taught in kids and  adult levels. My first experience was in nedayezahra institute which was located in hasht besht street,Then I accepted to teach in thuraya institute at the same time while I  was teaching  I accepted in Roshd institute . I have taught there  for  3 years.At that time I was teaching in Alleye school which is located in Imam hossein square , after them I went some where else to  teach and I started my new experience  in   Nikan institute ,at the same time I was teaching in Sama school which is located in chahar bagh  street ,and Navid school which is  located in Mehregan street .Then I went to Parmis institute , after all I am teaching in zabansara institute and Jahad daneshgahi institute  now. I am teaching to both genders . I am very energetic .This is all  about my experience in my teaching and education life.  I am  very pleased to teach English to my students .
With the best regards   
Bahareh  Masaeli 

آموزشگاه زبان انگلیسی در اصفهان